Strona główna

Zapraszamy osoby planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i przedsiębiorców do korzystania z usług informacyjnych i doradczych.

Usługi informacyjne i doradcze PK KSU przeznaczone są dla wszystkich, bez względu na wielkość firmy, formę prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, siedzibę czy branżę. Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również do osób planujących założenie firmy.
Punkt Konsultacyjny KSU świadczy:
USŁUGI INFORMACYJNE, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:
 • jak, krok po kroku, założyć własną firmę,
 • co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała,
 • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa,
 • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, pożyczek, etc. Konsultanci KSU pomogą także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.
USŁUGI DORADCZE, dedykowane poszczególnym grupom klientów PK KSU:
Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla przyszłych przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej. Usługa ta kończy się złożeniem wniosku o wpis do CEIDG przy pomocy konsultantów, którzy poprowadzą przez wszystkie etapy związane z zakładaniem własnego biznesu.
W szczególności:
 • skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej,
 • pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji do zarejestrowania firmy.
Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest adresowana do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:
 • formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy,
 • marketing przedsiębiorstwa,
 • organizacja firmy,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej.
Usługi PK KSU poprzedzone są diagnozą potrzeb, realizowane zgodnie z standardem usług KSU, zasadą poufności danych i są ewidencjonowane. Warunkiem skorzystania z usług jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
Z usług informacyjnych PK KSU można korzystać:
 • osobiście w siedzibie PK KSU i na dyżurach
 • telefonicznie
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie lub poprzez formularz zapytań.
 
Strona sieciowa Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU:
www.malopolska.ksu.parp.gov.pl
Zapraszamy do korzystania z usług informacyjnych i doradczych!